Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης PDF Εκτύπωση
Κυριακή, 17 Αύγουστος 2008 01:44

To Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, διαχειρίζεται θέματα που αφορούν Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων - Στρατολογικούς Πίνακες, Εκλογικά, Πολιτικούς Γάμους και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτολογίων, όπως καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.
  • Διεξαγάγει τη σχετική αλληλογραφία, τηρώντας ευρετήριο των εγγράφων που διεκπεραιώνονται.
  • Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο Αρρένων, κάθε χρόνο, εκδίδει πάσης φύσεως πιστοποιητικά, όπως οικογενειακής κατάστασης, στρατολογικής εκλογικής χρήσης, κληρονομιών κ.λπ.
  • Ασχολείται με την εγγραφή αδήλωτων αλλοδαπών, αλλογενών, που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, την διόρθωση ονομάτων, επωνύμων κ.λπ.
  • Ασχολείται με τη διαδικασία έκδοσης εκλογικών καταλόγων, την εγγραφή ή διαγραφή εκλογέων από τους εκλογικούς καταλόγους και γενικά έχει τη μέριμνα για την εκ μέρους του Δήμου υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας.
  • Γενικά επιμελείται και εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία περί Δημοτολογίων Μητρώων Αρρένων και Πολιτικών Γάμων όπως ισχύει κάθε φορά.

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg