Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 1ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 1ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 00:00
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 22-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

 

 1. Μερική Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου και σύσταση ισάριθμων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ιδίων κλάδων και κατηγοριών με ισχύουσες συμβάσεις ΙΔΟΧ του υπηρετούντος προσωπικού στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Υγείας, Παιδείας, Αθλητικού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φαιστού, πλέον 7% των θέσεων αυτών, για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 2. Οριοθέτηση με πρόταση διευθέτησης τμήματος υδατορέματος εντός του οικισμού Πιτσιδίων.
 3. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 194/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Προσαρμογή του Δήμου Φαιστού στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 225-247 του Ν. 4555/2018».


  Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος


 4. Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής του Ν.4412/2016 του Δήμου Φαιστού για το έτος 2019.
 5. Γνωμοδότηση επιτροπής Ακαταλληλότητας αντικειμένων άνευ αξίας.
 6. Έγκριση χορήγησης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια δυο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών για το 2º Δημοτικό Σχολείο Μοιρών»
 7. Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.
  Ο Πρόεδρος Δ.Σ


Νικολακάκης Ιωάννης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg