Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 15ης 2021 Τακτικής (δια περιφοράς) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 15ης 2021 Τακτικής (δια περιφοράς) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος 2021 11:44
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 06-12-2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00 έως 13:00, προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα θέματα τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω.

Η αναγκαιότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, εντάσσουν το δήμο σε καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, λόγος που δικαιολογεί την απουσία τους.

Σε εφαρμογή του Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5401/20.11.2021) και της 643/69472/24.09.21 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προκρίνεται η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί όχι δια ζώσης αλλά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Στα παραπάνω θέματα της συνεδρίασης οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία διά ζώσης, με έγκριση ή όχι επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση ή αποχή, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς το email του Δήμου Φαιστού
γραφείο Προέδρου ΔΣ mail.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2. Με sms από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς τα κινητά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση τους επί των θεμάτων το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων και να σταλεί με email προς το email του Δήμου Φαιστού.(υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές)

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης

1. Αγορά γηπέδων που βρίσκονται στην περιοχή Δέλτα του Κόκκινου Πύργου και παραχώρηση του τμήματος του ΠΕΚ που ανήκει στο ΓΕΑ για τη διάνοιξη της περιφερειακής οδού Τυμπακίου.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος
2. Ενημέρωση Δ.Σ. για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Βοριζίων για επέκταση Νεκροταφείου.
3. Ενημέρωση Δ.Σ. για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Πλουτής για δημιουργία παιδικής χαράς.


Η ψηφοφορία δύναται να ξεκινήσει την 06/12/2021 από ώρα 09:00 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και ώρα 13:00.

 

Μετά το πέρας της ώρας αυτής καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψιν. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού.
Επιπροσθέτως και προς διευκρίνιση σας για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:
Τόσο οι επικεφαλής όσο και κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει την διακριτική ευχέρεια να υποβάλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο διευκολύνεται τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήματα ή και προτάσεις επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Μπορείτε να απευθύνεστε από τη λήψη της παρούσης (σήμερα 02/12/2021 ) και μέχρι την
06/12/2021 και ώρα 13:00 στα παρακάτω τηλέφωνα ή email

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340201 κινητό 6932919410
Πρόεδρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340265- 2892340233 ΚΙΝΗΤΟ 6982880060
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
τηλέφωνα επικοινωνίας 6932302048
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΑΛΑΟΣ
τηλέφωνα επικοινωνίας 6974021999

Τα ερωτήματα σας θα απαντηθούν με απόλυτη υπευθυνότητα, ώστε να διαμορφώσετε την κρίση σας κατά τρόπο ξεκάθαρο προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα της ψήφου σας.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg