Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 5η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
5η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 03 Μάρτιος 2023 17:41

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη - Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «5η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, για υποβολή προς έγκριση στο δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση πρακτικού 2ο αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού».
 3. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 17/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 529/06.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 4. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 18/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Καμαρών Δήμου Φαιστού», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 537/01.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 5. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 19/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 547/01.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
 6. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 20/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Σίβα Δήμου Φαιστού», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 545/08.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 7. Συμπλήρωση δικαιολογητικών που αφορούν την υπ’ αρ. 21/2023 Απόφαση Ο.Ε. για το έργο «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Σκουρβουλών Δήμου Φαιστού», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 544/08.02.2023 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 8. Ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών και Σύμμεικτων Απορριμμάτων Δήμου Φαιστού» - καθορισμός των όρων της σχετικής διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου και του Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (235 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg