Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 19η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
19η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022 18:22

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τον  N.4954 /9-7-2022/Άρθρο 78 «λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ακύρωση του από 15.02.2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας του δρόμου πρόσβασης στο γήπεδο Γαλιάς».
 2. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» και υποβολής της αντίστοιχης πράξης του Δήμου Φαιστού.
 3. Έγκριση των μελετών «Βελτίωση κατά τμήματα της οδικής ασφάλειας του Δήμου Φαιστού».
 4. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον Άξονα 2.9 «Ανάπτυξη Υποδομών και Προστασία Περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά ,δίκτυα ύδρευση -αποχέτευσης , αντιπλημμυρικά κλπ)», με τίτλο «Μελέτη Φράγματος Παιδακιών του Δήμου Φαιστού».
 5. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα 2.9 «Ανάπτυξη Υποδομων και Προστασια Περιβαλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά ,δίκτυα ύδρευση - αποχέτευσης ,αντιπλημμυρικά κλπ)», με τίτλο «Μελέτη αρδευτικής λιμνοδεξαμενής μαγαρικαρίου του Δήμου Φαιστού».
 6. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «Προμήθεια χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος» – 21η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 7. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για τη συντήρηση γηπέδου Βώρων – 22η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 8. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια γαλακτώματος & ψηφίδας επουλωτικού πολυμηχανήματος Δήμου Φαιστού – 23η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 9. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος ΠΕΡΙΟΥ – 24η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 10. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «Ελαιοχρωματισμός Δημαρχείου» – 25η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης για προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων Δ.Δ. Μορονίου Δ. Ζαρού – 26η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 12. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 148/2022 απόφασης Οικονομικής επιτροπής αναφορικά για την «Προμηθεια Σκυροδεματος για την Τσιμεντοστρωση Δρομων στην Τ.Κ. Βοριζιων του Δήμου Φαιστού», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.:5393/18-7-2022 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
 13. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παράλιων Δήμου Φαιστού έτους 2022».
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας» και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104799.
 15. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Σχολείου 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών» και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104781.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (241 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg