Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη για την Ανάθεση του Εργου με Τίτλο "Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών”
Προκήρυξη για την Ανάθεση του Εργου με Τίτλο "Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών” PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 10:34

Ο ∆ήμος Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου προκηρύσσει ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο "Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών", δαπάνης 160.000,00€.

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg