Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Ανακατασκευή Ρολογιού Τοπικής Κοινότητας Πόμπιας"
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Ανακατασκευή Ρολογιού Τοπικής Κοινότητας Πόμπιας" PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 13:04

Ο Δήμαρχος Φαιστού προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου "Ανακατασκευή Ρολογιού Τοπικής Κοινότητας Πόμπιας", με προϋπολογισμό 30.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 10.298,84€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε. και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία ΗΛΜ με προϋπολογισμό 13.601,69€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 17/06/2019 ημέρα Δευτέρα, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία , Οδός Πάροδος 25ης Μαρτίου 1.

Πληροφορίες: Ανωγειανάκη Μαρία τηλ.: 28923-40249.

Σαν ενημερώνουμε ότι παρατείνεται ο χρόνος παραλαβής του έντυπου της Οικονομικής Προσφοράς
μέχρι τις 20/06/2019, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Φαιστού.

Ανακοίνωση Δημάρχου
Αρχείο - pdf (811)


Σχετικά Αρχεία
01- Αναλυτική Διακήρυξη - pdf ( 1,2 MB)
02- Περιληπτική Διακήρυξη - pdf ( 354 KB)
03-Τεχνική Έκθεση - pdf (521 KB)
04-Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών Οικοδομικών Έργων -pdf ( 570 KB)
05- Τεχνική Περιγραφή Η/Μ Εργασιών - pdf (834 KB)
06-Τεχνική Συγγραφή Υποχερώσεων - pdf ( 1 MB)
07- Προμέτρηση -pdf ( 1,2 MB)
08- Άρθρα Τιμολογίου Μελέτης - pdf (1,2 MB)
09-Γενικοί Όροι Τιμολογίου -pdf (499 KB)
10- Τιμολόγιο Μελέτης - ( 1 ΜΒ)
11- Προϋπολογισμός - (913 ΜΒ)
12 - ΤΕΥΔ -word (181 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg