Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ψήφισμα στη Μνήμη του Εκλιπόντος Μπριλλάκη Μιχαήλ, πρώην Δημάρχου Μοιρών
Ψήφισμα στη Μνήμη του Εκλιπόντος Μπριλλάκη Μιχαήλ, πρώην Δημάρχου Μοιρών PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 01 Μάρτιος 2019 07:46

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 8/01-03-2019 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις Μοίρες σήμερα την 01-03-2019 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 2547/01-03-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη κανείς
 2. Νικολακάκης Ιωάννης
 3. Μαυράκης Γεώργιος
 4. 4.Τσικνάκη Αλεξάνδρα
 5. Χουστουλάκης Φανούριος
 6. Κουτεντάκης Χαράλαμπος
 7. Πουλινάκης Μανούσος
 8. Χαριτάκης Εμμανουήλ
 9. Τσικνάκης Γεώργιος
 10. Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή
 11. Ξηρουδάκης Ιωάννης
 12. Κουκουλάκης Ιωάννης
 13. Κουρτάκης Νικόλαος
 14. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας
 15. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία
 16. Φασομυτάκης Ιωάννης
 17. Μανιαδάκης Ιωάννης
 18. Κουλεντάκης Ιωάννης
 19. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 20. Καργάκης Νικόλαος
 21. Φραγκιαδάκης Διονύσιος
 22. Κοκαράκης Χαρίλαος
 23. Καμπουράκης Σάββας
 24. Μερωνιανάκης Γεώργιος
 25. Μανιουδάκης Κων/νος
 26. Σπινθάκης Μιχαήλ
 27. Παπουτσάκης Νικόλαος

 

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα: 1ΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ψήφισμα στη μνήμη του εκλιπόντος Μπριλλάκη Μιχαήλ, πρώην Δημάρχου Μοιρών.

 

Αριθμ. Απόφασης: 31/2019

Ο Δήμαρχος. κ. Αρμουτάκης Γεώργιος εισηγήθηκε το θέμα και είπε:

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού στην έκτακτη συνεδρίαση της 01-03-2019, προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Μοιρών Μπριλλάκη Μιχαήλ και να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε αυτόν, που υπηρέτησε τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Δήμαρχος Μοιρών και διακρίθηκε για την ευσυνειδησία, το ήθος, την εργατικότητα, την άρτια κατάρτισή του, την ηπιότητα του χαρακτήρα του, αλλά και το πάθος του για την πρόοδο του τόπου μας,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την συμπάθειά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος, πρώην Δημάρχου Μοιρών, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ.
 • Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Να δοθεί το όνομα του πρώην Δημάρχου «ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» σε οδό της πόλης των Μοιρών.
 • Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος και να ακολουθήσει την επικήδειο πομπή.
 • Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 • Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα από τον Δήμαρχο Φαιστού κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας και τέλος
 • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

1)Τιτάκη-ΛεονταράκηΕλένη, 2)Μαυράκης Γεώργιος, 3)Τσικνάκη Αλεξάνδρα, 4)Χουστουλάκης Φανούριος, 5)Κουτεντάκης Χαράλαμπος, 6)Χαριτάκης Εμμανουήλ, 7)Πουλινάκης Μανούσος, 8)Τσικνάκης Γεώργιος, 9)Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή, 10)Ξηρουδάκης Ιωάννης, 11)Κουκουλάκης Ιωάννης, 12)Κουρτάκης Νικόλαος, 13)Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας, 14)Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία, 15)Φασομυτάκης Ιωάννης, 16)Μανιαδάκης Ιωάννης, 17)Κουλεντάκης Ιωάννης, 18)Νικολιδάκης Γρηγόριος, 19)Καργάκης Νικόλαος, 20)Φραγκιαδάκης Διονύσιος, 21)Κοκαράκης Χαρίλαος, 22)Καμπουράκης Σάββας, 23)Μανιουδάκης Κων/νος, 24)Σπινθάκης Μιχαήλ, 25)Παπουτσάκης Νικόλαος.

Ακριβές Απόσπασμα

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg