Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 29η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
29η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022 13:23

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία


ΘΕΜΑ: « 29η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.


ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων του δήμου Φαιστού».
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «κατασκευή μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση δημοτικού σχολείου Βοριζίων».
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο ¨Ανάπλαση χώρων ιεράς Μονής Παναγίας Καλυβιανής».
 7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Που Βρίσκεται Στην Τ.Κ. Καμηλαρίου Θέση ‘’Αϊ Γιάννης’’ Του Δήμου Φαιστού».
 8. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, κατάρτιση των όρων και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φαιστού».
 9. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας του δρόμου πρόσβασης στο γήπεδο Γαλιάς», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 10. Καθορισμός όρων διεξαγωγής διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην θέση ΤΡΙΑΔΙΑΝΟ της Τ.Κ. Βώρων.
 11. Σχετικά με την ΑΓ63/2022 αγωγή SMART WASTE κατά Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 12. Την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ. 21/2022 της διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
 13. Την εκπροσώπηση από τον Νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού ενώπιον Τοπικής διοικούσας επιτροπής ΕΦΚΑ.(16/2021).
 14. Την εκπροσώπηση από τον Νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά της ΑΓ35/2021 αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 15. Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «εκσυγχρονισμός σταδίου Μοιρών Δήμου Φαιστού».
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιίας Τ.Κ. Πόμπιας Δήμου Φαιστού.
 18. Αποδοχή συμπληρωματικής ΚΑΠ Σεπτεμβρίου 2022 – 52η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 19. Αποδοχή συμπληρωματικής ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών & κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 53η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 20. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση γηπέδου Βώρων – 54η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 21. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων – 55η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής κωδ. 12438.
 23. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής κωδ.10543.
 24. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων την 28η Οκτωβρίου 2022 του Δήμου Φαιστού.
 25. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Νικολιδάκης Γρηγόριος

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (236KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg