Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 28η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
28η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022 13:49

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «28η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ
 1. Ορισμός συμβολαιογράφου για την δημιουργία ένορκων βεβαιώσεων για τη δήλωση ακινήτων του δήμου Φαιστού στο κτηματολόγιο.
 2. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για αγορά ακινήτου.
 3. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη την εκπόνηση της μελέτης ¨Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων πλατείας αγοράς Μοιρών -28ης Οκτωβρίου¨.
 4. Έγκριση οικονομικών οφειλών μισθωμάτων.
 5. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στο Μορόνι.
 6. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Αμάτι της κοινότητας Ζαρού.
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο « ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».
 8. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» – 45η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 9. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια υλικών για συντήρηση συστήματος συναγερμού στο δημοτικό κατάστημα Μοιρών – 46η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 10. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «προμήθεια ιστών φωτισμού για τη νησίδα Καπαριάνων» – 47η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 11. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «προμήθεια κάδων απορριμμάτων» – 48η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 12. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για μεταφορές προϊόντων εκσκαφών & καθαρισμών κατολισθήσεων από θεομηνίες στον ορεινό όγκο του Δήμου Φαιστού – 49η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 13. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για κατασκευή βάσης στεγάστρου 2ου δημοτικού σχολείου Μοιρών – 50ή τροποποίηση προϋπολογισμού 2022 εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 14. Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Φαιστού», προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ».
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού"
 17. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ 97 Ε.Ο. – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ 97 Ε.Ο».
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ».
 19. Σχετικά με την ΑΓ63/2022 αγωγή SMART WASTE κατά Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 20. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Νικολιδάκη και του Αντιδημάρχου Φαιστού, κ. Ιωάννη Φασομυτάκη στην Aθήνα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (142KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg