Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 22η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
22η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 08 Αύγουστος 2022 08:38

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «22η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10-08-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τον N.4954 /9-7-2022,  Άρθρο 78 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19», προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Θέματα:

 1. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Πλουτής.
 2. Την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της από 28 Ιουλίου 2022 επιβληθείσας σε βάρος του Δήμου Φαιστού κατάσχεσης εις χείρας Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ως τρίτης.
 3. Αλλαγή Κ.Α. εξόδων για τη συντήρηση σκοπευτηρίου Ζαρού – 27η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 4. Καθαρισμός & δοκιμαστική άντληση γεώτρησης Τ.Κ. Ρούφα Θέση «Μέσα Βρύση» – 28η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 5. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ, Λογισμικών, Εκτυπωτών & Σαρωτών» – 29η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 6. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «Επισκευή & Συντήρηση Κλιματιστικών» – 30ή Τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 7. Ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας 30.6041 & 30.6054 – 31η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2022,  Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Αντικατάσταση Γεώτρησης στην ΤΚ Γαλιάς θέση «Φτεριά».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Κατασκευή Ξενώνα Συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον»".
 10. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής ΚΩΔ. 17720.
 11. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής ΚΩΔ. 14018.
 12. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής ΚΩΔ. 27843.
 13. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής ΚΩΔ. 13910.
 14. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής ΚΩΔ. 2967.
 15. Συγκρότηση των κατά Νόμο Επιτροπών Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2022.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (163 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg