Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης 6ης 2022 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 6ης 2022 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022 11:59

 

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15-06-2022 και ώρα 20:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Γενική Συνέλευση της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε., έτος 2022.

2.Ψήφιση σχεδίου υπομνήματος με θέμα: «ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ».

3. Συμπλήρωση της 27/2022 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου αναφορικά για την ‘Έγκριση Καταστατικού για τη σύσταση Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο “Δίκτυο Δομών Ψυχικής Υγείας Νομού Ηρακλείου», ως προς τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος

4. Απόδοση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (περίπτωση Ι και ΙΙ) στο δικαιούχο προσωπικό του δήμου Φαιστού που προβλέπονται στην υπ’ άρ. 43276/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση, που δεν χορηγήθηκαν εντός του έτους 2021, αποτιμώμενα σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.97 παρ.1 του ν.4483/2017 (Α΄107), όπως το πρώτο εδάφιο και το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από την παρ. 1 και από την παρ.3 του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 (Α΄197) αντίστοιχα.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης για προμήθεια εξοπλισμού και ενημέρωση για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων – 2η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

6. Αποδοχή χρηματοδότησης για αντικατάσταση καθισμάτων γηπέδου Ζαρού – 3η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

7. Την παραχώρηση του φορτηγού πυροσβεστικού οχήματος 4x4 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9347 του Δήμου Φαιστού, στην πυροσβεστική υπηρεσία κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2022.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση- Αρχείο pdf (194 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg