Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 14η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
14η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 03 Ιούνιος 2022 14:12

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
  2. Φασομυτάκης Ιωάννης
  3. Καργάκης Νικόλαος
  4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
  5. Νικολακάκης Ιωάννης
  6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
  7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

Θέματα:

  1. Παράταση της υπ’ αριθμό πρωτ. 8167/18.06.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYNV008789510) Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων» μεταξύ του Δήμου Φαιστού και της εταιρείας «Γιαννακάκης Γεώργιος ΑΒΕΕ», μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων βάσει του άρθρου 2 αυτής περί διάρκειας της σύμβασης.
  2. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων», εκτιμώμενης αξίας 690.913,12 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση της υπ’ αριθμό 12/2022 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (185 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg