Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Μάιος 2022 12:56

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
  2. Φασομυτάκης Ιωάννης
  3. Καργάκης Νικόλαος
  4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
  5. Νικολακάκης Ιωάννης
  6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
  7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-5-2022,ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης είναι ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, ο Δήμος Φαιστού έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τις, αρ.πρωτ.:8889/7-10-2021, ΑΔΑ: 6ΓΟΚ46ΝΠΙΘ-ΠΡΡ), την αρ. πρωτ.9898/3-11-2022 (ΑΔΑ:6ΓΟΚ46ΝΠΙΘ-ΠΡΡ, και την παράταση με αριθ. πρωτ.:2185/28-3-2022 (ΑΔΑ:ΨΛ1446ΝΠΙΘ-ΘΕΩ), Αποφάσεις του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας λόγω του καταστροφικού σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου, στις 27-09-2021.

Θέματα:

«Έγκριση πρόσληψης δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)μηνών μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμού».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (177 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg