Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 12η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
12η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 27 Μάιος 2022 09:27

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30-05-2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

 

Θέματα:

 1. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή τελών ταξινόμησης καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος και καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού.
 2. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καστελίου.
 3. Αποδοχή Χρηματοδότησης για Προμήθεια Εξοπλισμού και Ενημέρωση για τη Χωριστή Συλλογή Βιοαπόβλητων – 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 4. Αποδοχη Χρηματοδοτησης Για Αντικατασταση Καθισματων Γηπεδου Ζαρου – 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Πετροκεφάλι».
 6. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5x5 στην Τ.Κ. Πηγαϊδακιων».
 7. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαρού».
 8. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες στους Βοηθητικούς Χώρους του Ανοικτού Θεάτρου Ζαρού».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ξενώνα συλλόγου ΑΜΕΑ νότιας Κρήτης «Το Μέλλον».
 10. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαντολλογικού Ισοζυγίου για τα έτη 2021-2022», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαιστού», έγκριση κάλυψης του επιπλέον ποσού πέραν της χρηματοδότησης, αποδοχή των όρων χρηματοδότησης και έγκριση της σχετικής μελέτης.
 11. Την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ'αριθμ 154/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί αγωγής ΤΟΕΒ Γ’ Ζώνης Μεσαράς.
 12. Ορισμός συμβολαιογράφου για την απευθείας αγορά ακινήτου στα Βορίζια.
 13. Ορισμός συμβολαιογράφου για την αγορά ακινήτου στην Πλουτή.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Ανόρυξη Γεώτρησης Στην Τκ Γαλιάς Θέση «Σφακάκια-Λούρια»" (αρ. μελέτης 24/2020).

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (132 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg