Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 11η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 16 Μάιος 2022 14:03

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

Θέματα:

 1. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καουσης Ανώνυμος Εταιρεία» για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Περιστρεφόμενου Τύμπανου» και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 141116.
 2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «συντήρηση Ιερού Ναού αγίου Νεκταρίου Μοιρών».
 3. Εκπροσώπηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου στη συζήτηση στο συμβούλιο της Επικρατείας της ΑΚ28/2022 αίτησης ακύρωσης του ΔΕΔΔΗΕ κατά της υπ’αρ. 9/2014 εγγραφής στον βεβαιωτικό κατάλογο και κατά της υπ’αρ 485/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Εκπροσώπηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων κατά η συζήτηση της υπ'αριθμ. ΑΚ28/2022 αίτησης ακυρώσεως κατά της υπ'αριθμ. 79/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατά του Δήμου Φαιστού.
 5. Την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της επιταγής προς πληρωμή για την υπ'αριθμ. 47/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
 6. Εκπροσώπηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κατά η συζήτηση της υπ'αριθμ. ΕΦ211/2020 έφεσης του ΟΤΕ κατά της υπ'αριθμ. 2748/2018 απόφασης του Β΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και κατά του Δήμου Φαιστού.
 7. Έγκριση πρακτικού (Ι) αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης” μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 8. Έγκριση εκδηλώσεων και κάλυψη δαπανών από τον ΚΑ Εξόδων 00.6443 του Π/Υ έτους 2022.
 9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου σε συνέδριο στην Ξάνθη.
 10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, δημοτικού συμβούλου στην Αθήνα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (193 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg