Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 6η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
6η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022 15:01
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22-03-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης..

 

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22-03-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1011) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας».

 

Θέματα:
 1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΆΡΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 99.991,24 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση της υπ’ αριθμό 4/2022 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Την εκπροσώπηση από το Νομικό σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά την εκδίκαση της ΓΑΚ 11955/2022 και ΕΑΚ 317/2022 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών- έγκριση μετακίνησης και διανυκτέρευσης του, την 3/4/2022.
 3. Ορισμός υπόλογου και υπεύθυνου λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού και Ενημέρωση για την Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων».
 4. Διόρθωση ΑΦΜ σε καρτέλα συναλλασσόμενου.
 5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής, κωδ. 8976.
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/2016.
 7. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Επιτροπών Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2022.
 8. Την έγκριση για την μετάβαση Δημάρχου και Αντιδημάρχων στην Αθήνα.
 9. Έγκριση ειδικότερων όρων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο Ειδικό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του.
 10. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 1.493.800,00 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση της υπ’ αριθμό 6/2022 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (122 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg