Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 5η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
5η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022 11:25

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 01-03-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 της Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00».

 

Θέματα:

 

 1. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση Χώρων Ιεράς Μονής Παναγιάς Καλυβιανής», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 2. Έγκριση παράτασης ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντα στη διαδικασία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του τμήματος 2 της προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το έτος 2020.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Κατασκευή Μόνιμου Πυροσβεστικού Δικτύου στην Ιερά Μονή Παναγιάς Καλυβιανής" (αρ. μελέτης 41/2020).
 4. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού.
 5. Την εκπροσώπηση από τον Νομικό σύμβουλο του Δήμου μας στην με Γ.Α ΑΣΦ./1275/2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απασχολούμενων ΟΑΕΔ.
 6. Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής (κωδ. 28691).
 7. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού Οικονομικού Έτους 2021 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.
 8. Παραλαβή μελετών κύριας σύμβασης (3ο Στάδιο) και συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτες Ωρίμανσης (Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς)».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαρού».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση Αι Γιάννη του Δήμου Φαιστού».
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού».
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Λιστάρου».
 13. Έγκριση και παραλαβή κύριας και συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας Αρχιτεκτονικών της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».
 14. Έγκριση και παραλαβή κύριας και συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας Ειδικών Αρχιτεκτονικών της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».
 15. Έγκριση και παραλαβή κύριας και συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΗΛΜ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».
 16. Έγκριση και παραλαβή κύριας και συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας Στατικών της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».
 17. 'Εγκριση και παραλαβή κύριας Σύμβασης κατηγορίας Αρχιτεκτονικών της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης – διαρρύθμισης Γυμνασίου Πόμπιας».
 18. 'Εγκριση και παραλαβή κύριας Σύμβασης κατηγορίας ΗΛΜ της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης – διαρρύθμισης Γυμνασίου Πόμπιας».
 19. Έγκριση και παραλαβή κύριας Σύμβασης κατηγορίας Στατικών της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης – διαρρύθμισης Γυμνασίου Πόμπιας».
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Ξενώνα Συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (144 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg