Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 16ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 16ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 13 Μάιος 2021 15:06

Την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 12:30 , σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ
 1. Ορισμός οριστικού αναδόχου- Έγκριση 3ου πρακτικού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο « προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία (αξιοποίηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά θέση ¨Μέσα Βρύσ稻
 3. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 114/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής ως προς τα αναφερόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του διατακτικού της ανωτέρω.
 4. Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ««Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Έγκριση για την συμμετοχή στην εξ 'αποστάσεως εκπαίδευση (σεμινάριο) τριών δημοτικών υπαλλήλων σχετικά με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.
 6. Έγκριση για την συμμετοχή στο διαδικτυακό μονοήμερο σεμινάριο ¨προετοιμάζοντας την επάνοδο των παιδιών στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς -τήρηση των πρωτοκόλλων και η αξιοποίηση των εξωτερικών τους χώρους.
 7. Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00.6073 με τίτλο «δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμέτοχης σε συνέδρια και σεμινάρια» - 12η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια υλικών άρδευσης Τ.Κ. Μαργαρικαριού - 13η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 9. Ορισμός επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού.
 10. Ανάκληση της 84/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας αναφορικά με «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ'αρ.216/2017 απόφαση Δ.Σ. για δημιουργία νέων ζωνών υπολογισμού ΤΑΠ και αλλαγής ζωνών με βάση το ΦΕΚ Β' 2192/12-6-2018» , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 11. Έγκριση για την συνδρομή δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα «γαλάζιες σημαίες» για το 2021 - 14η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού».
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα».
 14. Προμήθεια συστήματος server εφαρμογών και διαχείρισης πρόσβασης internet μέσω syzefxis - 15η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.
 15. Ορισμός προσωρινού αναδόχου-έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ»
 16. Ορισμός προσωρινού αναδόχου-έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ».
 17. Έγκριση μείωσης μισθώματων μηνός Απριλίου 2021, λόγο COVID-19.
 18. Έγκριση μείωσης μισθώματος ,σύμφωνα με αίτημα της Σταματάκη Μαρίας με αριθ. πρωτ.14479/19.11.2020
 19. Ορισμός προσωρινού αναδόχου-έγκριση πρακτικού Ι διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ¨Συντήρηση δημοτικού Σχολείου Βοριζίων».
 20. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Ωρίμανση έργων στο Δήμο Φαιστού» που απαρτίζεται από τα ως κάτωθι υποέργα, στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg