Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 29ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 29ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2020 13:01
Tην Δευτέρα 21-09-2020 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις προβλέψεις της παρ. 6 του Ν. 3852/2010, της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών στο σύνολο της η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τέθηκε σε καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για λόγους περιορισμού εξάπλωσης του κοροναϊού, που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.


Χρόνος έναρξης συνεδρίασης :    08:00

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης:   11:00

Τρόπος διεξαγωγής συνεδρίασης:  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου ή τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@moires.gov.gr ή εναλλακτικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο ή την αντιδήμαρχο Οικονομικών, κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης (08:00- 11:00)

ΘΕΜΑΤΑ

1.Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών – εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ποσό 152.939,94 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία ποσό 189.645,53 σε Ευρώ με το ΦΠΑ.

2.    Την έγκριση μείωσης των τελών   Χρήση Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το Ν. 4688/2020

3. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ -  ορισμός αναδόχου εκπόνησης της «Μελέτες Ωρίμανσης (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΑΡΑΣ) .

4. Ορισμός υπολόγου για την συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Αναδασμό Μοιρών.

5.Αποδοχή χρηματοδότησης –τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 για το έργο ¨τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. ΠΗΓΑΊΔΑΚΙΩΝ», εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην τοποθεσία Σκόπελος της Κοινότητας Πηγαϊδακίων.

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ για την ενίσχυση του Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 15.6061 & 35.6061, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

8.Εκπροσώπιση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού στο μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και  έγκριση  εξόδων μετακίνησης.

9.Έγκριση μετακίνησης Αιρετών στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg