Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 14ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 14ης 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 28 Μάιος 2020 13:02

Tην Δευτέρα  01-06-2020 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις προβλέψεις της παρ. 6 του Ν. 3852/2010, της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Χρόνος έναρξης συνεδρίασης :    09:00

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης:   13:00

Τρόπος διεξαγωγής συνεδρίασης:  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου ή τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@moires.gov.gr ή εναλλακτικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο ή την αντιδήμαρχο Οικονομικών, κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης (09:00- 13:00)

1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την επισκευή και συντήρηση PLOTTER της Δ/νσης πολεοδομίας και τεχνικών έργων, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3.Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο :¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ¨.

4.   Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας Αρχιτεκτονικών της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».

5. Έγκριση 1ου Σ.Π. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΗΛΜ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».

6.Έγκριση 1ου Σ.Π. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατηγορίας ΣΤΑΤΙΚΩΝ της μελέτης «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του».

7. Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της υπ’ άρ. 107/2018 αγωγή στο Ειρηνοδικείο Μοιρών.

8.Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της με ΑΓ7/2020 αγωγή  της Ι.Κ. Χριστάκης ΑΕ στο διοικητικό Εφετείο Χανίων την 18-6-2020.

9. Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της με         

αρ. καταθ. ΑΓ128/17-8-2007 αγωγής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου την 17-6-2020 .

10. Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την συζήτηση της έφεσης  πρώην αιρετών  κατά της υπ’ άρ. 661/2019 απόφασης του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου την 19-6-2020 στο Τριμελές  Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης.  

11. Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της με ΑΓ16/2018 αγωγής της εταιρείας ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΣΤΟ Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

12. Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της υπ’αρ. ΚΛ228/23-4-2020 στο Διοικητικό εφετείο Χανίων την 18-6-2020.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg