Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 07 Μάιος 2019 10:04

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10-5-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «επισκευή και συντήρηση Κολυμβητηρίου Μοιρών».
  2. Αίτημα σχετικά με την διόρθωση λάθους ονόματος μελετητή της υπ΄αρ. 307/2013 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών».
  3. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δυο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου» στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας ποσού 32.258,06 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου -κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο Καμαρών».
  5. Έγκριση πρακτικού Ν. 3 ορισμός προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης Μοιρών».
  6. Ορισμός προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», σύμφωνα με την υπ' άρ. 418/2019 απόφαση της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg