Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019 12:49

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
ΘΕΜΑΤΑ
  1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την υπ'αρ.49/2019 απόφαση με επιταγή προς πληρωμή.
  2. Παράταση της προθεσμίας υποβολής όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 67377.
  3. Έγκριση ΙV πρακτικού-κατακύρωση της μελέτης «Κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης Μοιρών».

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg