Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 29ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 29ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 26 Αύγουστος 2021 12:17
Την ΔΕΥΤΕΡΑ 30-08-2021 θα πραγματοποιηθεί ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 14:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2020,της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

2.Καθορισμός των όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 66.007,68 σε ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθμό 36/2021 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού.

3.Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονική αποσφράγιση αξιολόγηση προσφορών έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & Οικονομικής προσφοράς του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου « αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του δήμου Φαιστού».

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δ. Φαιστού για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. ασφαλιστικών εισφορών - 42η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

5.ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α.Ε. 00.6151 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΚΑΙ ΔΦ- 43η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

6. Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00.6451 με τίτλο «οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών- 44η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 , εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

7. Αναγνώριση οφειλής του Δήμου για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - 45η τροποποίηση προϋπολογισμού", εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

8. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου sars-cov-2 - 46 η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Έγκριση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ»

10. Έγκριση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής».

11. Έγκριση μείωσης μισθώματος λόγο covid-19 .

12. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών η=για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας .Υπηρεσία καθαριότητας.

13. Απαλοιφή δικαιολογητικού το οποίο εκ παραδρομής έχει προβλεφθεί στην διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των απορριμμάτων & συμπληρωματικές εργασίες» .

14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ» - 47 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 , εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg