Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 27ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 27ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Αύγουστος 2021 14:27
Την Τρίτη 10-08-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 13:30 , σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ», προϋπολογισμού 223.000,00 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

2. Ανάκληση της με αριθμό 218/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων οικονομικού φορέα στα πλαίσια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ 97 Ε.Ο.- ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ & ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ 97 Ε.Ο.».

3. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 250Μ3 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΕΛΗ»
4. Τροποποίηση του ̟προϋπολογισμού - Αναδοχή χρέους ποσού 17.415,00 Ευρώ της υπό εκκαθάριση διαδημοτικής αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α.ΚΡΗΤΗΣ» με ΑΦΜ 099926368., εισήγηση στο Δ.Σ.
5. Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

6. Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».

7. Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του σχολείου 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών του Δ . Φαιστού

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg