Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 24ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 24ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 02 Ιούλιος 2021 16:03
Την Τρίτη 06-07-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 14:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Κατάρτιση των όρων διαπραγμάτευσης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού, εξουσιοδότηση του κ.κ. Δημάρχου για τον ορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας» που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 055) 2003ΣΕ05500005.

2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».


3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».


4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

6. Τροποποίηση Π/Υ οι. Έτους 2021 με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

7. Τροποποίηση Π/Υ οι. Έτους 2021 με τίτλο «εξασφάλιση προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο παλαιό δημοτικό σχολείο Πηγαϊδακίων ,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

8.Τροποποίηση Π/Υ οι. Έτους 2021 με τίτλο «εργασίες αφαίρεσης βράχων και δημιουργίας νέας πρόσβασης σε δρόμους στις Καμάρες Δήμου Φαιστού», εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο¨

9. Τροποποίηση Π/Υ οι. Έτους 2021 με τίτλο «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΥΜΑΠΚΙΟΥ «,εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

10. Τροποποίηση Π/Υ οι. Έτους 2021 με τίτλο «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΜΟΙΡΩΝ εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

11. Τροποποίηση Π/Υ οι. Έτους 2021 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ», εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

12. Τροποποίηση Π/Υ οι. Έτους 2021 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΕ ΜΟΙΡΩΝ», εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

13. Έγκριση πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου « ανόρυξη γεώτρησης στην ΤΚ. Γαλιάς στη θέση «Σφακάκια -Λουριά»

14. Έγκριση πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Φαιστού»


15. Έγκριση συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση δυο δημοτικών υπαλλήλων και του Γεν Γραμματέα του δήμου στο σεμινάριο με τίτλο «εκμάθηση ΕΣΗΔΗΣ για προμήθειες - υπηρεσίες.

16. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου για καλλιτεχνικό σκοπό.

 


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg