Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 14ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Πρόσκληση Σύγκλησης 14ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης) PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 25 Νοέμβριος 2021 14:28
Την Δευτέρα 29-11-2021 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.72486 αρ.φυλ. 5401/20-11-2021.

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

 

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος
1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ ΥΕ κλάδου σχολικών καθαριστριών μειωμένου ωραρίου.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μίσθωση έκτασης στην περιοχή Κόκκινη Άμμος.

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ
3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση στην Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Φαιστού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία
4. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Φαιστού στα Σχολικά Συμβούλια.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης
5. Αγορά γηπέδων που βρίσκονται στην περιοχή Δέλτα του Κόκκινου Πύργου και παραχώρηση του τμήματος του ΠΕΚ που ανήκει στο ΓΕΑ για τη διάνοιξη της περιφερειακής οδού Τυμπακίου.
6. Έγκριση ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Μορονίου θέση «Καμαράκι» του Δήμου Φαιστού.
7. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμακίου.
8. Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου.
9. Επιχορήγηση Αθλητικής Ένωσης Μοιρών.
10. Συμπλήρωση της υπ' αρ. 36/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Συμπλήρωση της υπ' αρ. 146/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος
12. Ενημέρωση Δ.Σ. για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Βοριζίων για επέκταση Νεκροταφείου.
13. Ενημέρωση Δ.Σ. για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Πλουτής για δημιουργία παιδικής χαράς.

 

14. Ενίσχυση ΚΑΕ αποτίμησης σε χρήμα των ΜΑΠ 2019 & Γάλακτος 2020 - 70η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
15. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την επισκευή & συντήρηση αρδευτικού συστήματος & χειμερινή επισπορά δημοτικού σταδίου Μοιρών & γηπέδου Τυμπακίου - 71η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
16. Ενίσχυση ΚΑΕ 00.64 63 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - 72η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
17. Ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας σχολικών καθαριστριών - 73η τροποποίηση προϋπολογισμού.
18. Ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας προγράμματος ΒΣΣ - 74η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
19. Ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας - 69η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
20. Ενίσχυση ΚΑΕ 25.6264.0002 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών συγκροτημάτων» - 75η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
21. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών πεζοδρομίου- 65Η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
22. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για τη μελέτη βελτίωσης - νέας χάραξης κατά τμήματα με μελέτη ισόπεδων κόμβων του δρόμου για καταλυκή & του περιφερειακού δρόμου Τυμπακίου - 66η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
23. Δημιουργία νέου ΚΑΙ εξόδων για την κατασκευή τοιχίων στην πλατεία πνευματικού κέντρου Περίου - 67η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
24. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για επισκευαστικές εργασίες στο παλαιό δημοτικό σχολείο Ζαρού - 68η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
25. Αποδοχή χρηματοδότησης για δημιουργία προσβάσιμων για ΑΜΕΑ υποδομών αθλητικών δραστηριοτήτων & κέντρου προβολής περιβάλλοντος φράγματος Φανερωμένης - 64η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
26. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια στεγάστρου από δομικό χάλυβα για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών - 76η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
27. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του Δήμου Φαιστού για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
28. Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και του φρέσκου γάλακτος, χορηγούμενο σε ημερήσια βάση στην ποσότητα του ενός (1) λίτρου, που δεν χορηγήθηκαν εντός του διδακτικού έτους 2020-2021 (Σεπτέμβριος έτους 2020 έως και Ιούνιος έτους 2021) στο δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Φαιστού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ - κλάδου καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Φαιστού - ειδικότητας Καθαρισμός εσωτερικών χώρων (καθαρισμός σχολικών μονάδων του Δήμου Φαιστού).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

29. Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας καθώς και της εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό καθαριότητας του τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ


 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg