Εικόνες Δήμου Μοιρών
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στον δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι Απόφαση Καθορισμού Αντιδημάρχων
Αντιδήμαρχοι Δήμου Μοιρών - Απόφαση PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2010 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ


Μοίρες 11/01/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 173

ΘΕΜΑ: Ορισμός & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

ΑΠΟΦΑΣΗ: 4/2010

Ο Δήμαρχος Μοιρών έχοντας υπόψη του :

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87 και 89 του Ν. 3463/2006
 2. Την απογραφή του πληθυσμού, έτους 2001, από την οποία προκύπτει ότι ο δήμος μας υπερβαίνει τους 10.000 κατοίκους σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 1 του Ν.2539/97 από το οποίο προκύπτει ότι ο δήμος Μοιρών προέρχεται από συνένωση 10 και πλέον ΟΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους παρακάτω αντιδημάρχους στο Δήμο Μοιρών:

 1. Τον Μαυράκη Γεώργιο του Κων/νου στον οποίο παραχωρεί συγχρόνως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Συντονισμός , έλεγχος & εποπτεία επί των παρακάτω θεμάτων:

  • Οικονομική υπηρεσία (προϋπολογισμός - Απολογισμός).
  • Υπηρεσία Άρδευσης.
  • Γραφείο κινήσεως - Συντήρηση Οχημάτων.
  • Δημοτικά Κοιμητήρια.
  • Αγωγές
  • Δημοτική περιουσία (κτηματολόγιο - κληροδοτήματα).
 2. Τον Νικολακάκη Ιωάννη του Αριστείδη στον οποίο παραχωρεί συγχρόνως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Συντονισμός έλεγχος & εποπτεία επί των παρακάτω θεμάτων:

  • Κοινωνικής πολιτικής - Υγείας -Πρόνοιας -ΚΑΠΗ.
  • Οργανισμός Άθλησης
  • Θέματα παιδείας - Δημοτική Επιτροπή παιδείας - Σχολικές επιτροπές .
 3. Την Ματθαιάκη Παρασκευή του Αριστόδημου στην οποία παραχωρεί συγχρόνως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Συντονισμός, έλεγχος & εποπτεία επί των παρακάτω θεμάτων:

  • Πολιτιστικά - Δημόσιες σχέσεις - ισότητα Νεολαία.
  • Υπηρεσία καθαριότητας.
  • Διαχείριση απορριμμάτων.
  • Δημοτικός φωτισμός.
  • Λιμενικό Ταμείο.
 4. Τον Καμπουράκη Βασίλειο του Γεωργίου στον οποίο παραχωρεί συγχρόνως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  Συντονισμός, έλεγχος & εποπτεία επί των παρακάτω θεμάτων:

  • Αγροτική - Δημοτική οδοποιία.
  • Συντήρηση πρασίνου - Παιδότοποι.
  • Αστυνόμευση - Κυκλοφοριακό - Χρήση κοινόχρηστων χώρων - Λαϊκή Αγορά.
  • Γεωργοκτηνοτροφικά θέματα.
  • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 5. Επίσης παραχωρεί στο Δημοτικό Σύμβουλο Χασουράκη Πολύδωρο την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας .

Στους ανωτέρω δίδει το δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων που συσχετίζονται με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες τους, εκτός αυτών που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα και την οποιαδήποτε οικονομική διαχείριση, όπως επίσης το δικαίωμα θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωσης φωτοαντιγράφων για τη καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται οι παραπάνω, τις αρμοδιότητες τους θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Μαυράκης Γεώργιος.

Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο και θα έχει διάρκεια ενός έτους σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg