Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική
Οργανωτική Δομή
 • Οργανόγραμμα
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Δημάρχου

  Οι υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τις μονάδες που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των αμέσως με τον Δήμαρχο συνδεόμενων υπηρεσιών και προσώπων.

 • Νομική Υπηρεσία
 • Γραφείο Προγ/σμού Ανά/ξης και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Τμήμα Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Τεχνικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Τμήμα Περιβάλλοντος και Η/Μ Εξοπλισμού
 • Τμήμα Διοίκησης Δημοτικής Αστυνομίας
 • Τμήμα Αστυνόμευσης – Φύλαξης και Ελέγχου
 • Δημοτικοί Φορείς

  Οι Δημοτικοί Φορείς του Δήμου Φαιστού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα ζητήματα τοπικής υπόθεσης, αρμοδιότητας του Δήμου που έχουν αναλάβει με τους καταστατικούς σκοπούς τους.

  Η δραστηριοποίηση των Δημοτικών Φορέων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην υλοποίηση του Δημοτικού έργου και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της περιοχής σε ζωτικούς τομείς, όπως είναι η μέριμνα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός κ.α.

 • Δημοτικό Συμβούλιο Νέων

  Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3443/2006, καθιερώθηκε ο θεσμός των τοπικών Συμβουλίων Νέων.

  Ο Δήμος Φαιστού, έθεσε από τις πρώτες προτεραιότητες του, τη προσπάθεια να φέρει τους νέους ποιο κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση σε μία εποχή που πολλοί παρουσιάζουν τους νέους ως αδιάφορους απέναντι στην πολιτική και την ενασχόληση με τα κοινά, διέκρινε λοιπόν ότι μέσω του νέου θεσμού μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μία νέα διέξοδο η οποία θα ενεργοποιήσει τους νέους και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για τα τοπικά προβλήματα που άπτονται της ηλικίας και των οραμάτων τους. Εξάλλου, σήμερα μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ είναι η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά. Τα κράτη μέλη της Ένωσης καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ασκήσουν κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να ενισχύσουν τη νεανική συμμετοχή στα τοπικά συμβούλια.

  Στα ΤΣ συμμετέχουν νέοι δημότες ηλικίας 15 με 28 ετών, ενώ το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να ανοίξει μητρώα νέων. Προβλέπεται μία ετήσια τακτική συνέλευση των εγγεγραμμένων στα μητρώα, ενώ διασφαλίζεται και η δυνατότητα έκτακτων συνελεύσεων.

 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοιρών

  Κύριοι στόχοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φαιστού ορίζονται οι εξής:

  • Βελτίωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Πρόνοιας με σκοπό την πλήρη και ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των δημοτών.
  • Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μέσα από τη στήριξη και την ενθάρρυνση της πολιτιστικής ζωής της περιοχής και τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών.
  • Προώθηση και ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, προστασία, ανάδειξη και ήπια τουριστική αξιοποίηση των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.
  • Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη των φυσικών πόρων της περιοχής.
  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των κατοίκων και ενθάρρυνση των συμμετοχικών διαδικασιών στην όλη αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.

Χάρτης περιοχής

map.jpg