Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 34η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
34η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 02 Δεκέμβριος 2022 15:46

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη Μαρία
ΘΕΜΑ: «34η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 08-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Βότομος.
 2. Έγκριση πρακτικού 1ου αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού & Ενημέρωση για την Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων».
 3. Έγκριση πρακτικού 1ου αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Αντλητικών Συγκροτημάτων».
 4. Έγκριση πρακτικού 2ου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού».
 5. Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων Πλατείας Αγοράς Μοιρών – 28ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με την υπ. αριθ. 12013/17-10-2022 σχετική Σύμβαση.
 6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης της μελέτης «Ωρίμανση του Έργου Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομιών Πλατείας Αγοράς Μοιρών – 28ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11587/10-10-2022 σχετική Σύμβαση.
 7. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αντισκαρίου».
 8. Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Δρόμου Αναδασμού από Επαρχιακή Οδό Μοιρών – Πόμπιας έως Συνδετήριο 97 Ε.Ο. – Πετροκεφάλι και Δρόμου Αναδασμού από Επαρχιακή Οδό Μοιρών – Πετροκεφάλι έως 97 Ε.Ο.».
 9. Έγκριση χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Στέγασης Περιφερειακού Ιατρείου Γρηγοριας».
 10. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Κτιρίου Αποδυτηρίων Γηπέδου Πόμπιας ∆ήμου Φαιστού».
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βοριζίων».
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Ζαρού».
 13. Έγκριση και παραλαβή της υπηρεσίας με τίτλο:  υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Φαιστού για τη διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών».
 14. Ματαίωση-ακύρωση του διαγωνισμού της 09.01.2023 που αφορά το έργο «Εκσυγχρονισμός Σταδίου Μοιρών Δήμου Φαιστού» λόγω ουσιωδών σφαλμάτων των τευχών δημοπράτησης.
 15. Έγκριση πρακτικού 1ου αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Βελτίωση Βατότητας του Δρόμου Πρόσβασης στο Γήπεδο Γαλιάς».
 16. Ορισμός και αμοιβή συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Φαιστού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 1.500.000,00€ (χορηγούμενου 100% από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) για το έργο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
 17. Την άσκηση ή μην ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 7/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
 18. Την αποδοχή συμβιβασμού με αρ πρωτ. 13904/29-11-2022 αιτήσεως.
 19. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια καμερών ασφαλείας για το δημοτικό κατάστημα Μοιρών-66η τροποποίηση Π/Υ 2022, εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.
 20. Την έγκριση της 1ης τροποποίησης Π/Υ οικ έτους του Δημοτικού λιμενικού Ταμείου.
 21. Διαγραφή βεβαίωση οφειλής κωδ. 29724.
 22. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την «Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος της Περιοχής του Δήμου Φαιστού» προϋπολογισμού 37.200,00€, ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.
 23. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγορίου και Αντιδημάρχου κ. Φασομυτάκη Ιωάννη στην Αθήνα.
 24. Δημιουργία νέων ΚΑΕ εσόδων & εξόδων για επισκευή & συντήρηση δημοτικών & αγροτικών δρόμων – 67η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022, εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.
 25. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μ.Α.Π. Δήμου Φαιστού» με εκτιμώμενη αξία 86.456,00Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 104.635,76Ευρώ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (153 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg