Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 25η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
25η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022 09:05

Προς:

Τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «25η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12-9-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Ο λόγος της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι για την επίσπευση των διαδικασιών υπάρχει δεσμευτική προθεσμία.

ΘΕΜΑ

1.Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

2. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «προμήθεια καυσίμων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (178 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg