Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 23η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
23η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022 12:57

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
  2. Φασομυτάκης Ιωάννης
  3. Καργάκης Νικόλαος
  4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
  5. Νικολακάκης Ιωάννης
  6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
  7. Πετρακογιώργη - Ανυφαντάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑ: « 23η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-08-2022, ημέρα, Δευτέρα και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τον N.4954 /9-7-2022, Άρθρο 78 «λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και Διοικητικών Συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19», προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Θέματα:

1. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης πεπραγμένων της χρήσης 2021,της Μάταλα Δήμου Φαιστού ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

2. Συμπλήρωση της υπ' αρ. 175/2022 Α.Ο.Ε. ως προς τους λόγους ακύρωσης του από 15.03.2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φαιστού».

3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Αντλητικών Συγκροτημάτων», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμό 33/2022 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ορισμό επιτροπής διενέργειας, για το έργο με τίτλο Εκσυγχρονισμός Σταδίου Μοιρών.

5. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Φαιστού»

6. Ορισμός μελών στην ετήσια γενική συνέλευση της ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ -Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Αντικατάσταση Γεώτρησης στην ΤΚ Γαλιάς θέση «Φτεριά».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Κατασκευή Ξενώνα Συλλόγου Αμεα Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον»"

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Κατασκευή μινι Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5x5 Στην Τ.Κ. Πηγαϊδακίων»

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5x5 στην Τ.Κ. Πετροκεφαλίου»

11. Αποδοχή χρηματοδότησης για σχέδια αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) - 32η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

12. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δ. Φαιστού - 33η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

13. Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την προμήθεια εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων laser για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δ. Φαιστού - 34η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

14. Ενίσχυση ΚΑΕ με τίτλο «Προμήθεια Διαφόρων Εντύπων» - 35η τροποποίηση προϋπολογισμού 2022.

15. Έγκριση για την δαπάνη γεύματος ( Κυριακή 10.07.2022 ) του Δήμου Φαιστού

16. Έγκριση για την κάλυψη γεύματος γιορτή του Αποστόλου Τίτου πολιούχος της πόλεως Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού.

17. Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ.: 893/8146/25-7-2022 απόφαση Δημάρχου αναφορικά για την «Έγκριση Δαπάνης για Παράθεση Γεύματος στην Εθνική Ομάδα Κολύμβησης Ατόμων με Αναπηρία του Ισραήλ».

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες στους Βοηθητικούς Χώρους του Ανοικτού Θεάτρου Ζαρού».

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αντισκαρίου».

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Και Εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών».

21. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρεια Κρήτης και του Δήμου Φαιστού, για την πράξη «Συντήρηση και Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Αντισκαρίου »

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (168 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg