Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2022 Τακτικής Μικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 3ης 2022 Τακτικής Μικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022 12:36

 

ΠΡΟΣ:

 

 1. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους – Δημοτικούς Συμβούλους.
 2. Προέδρους Κοινοτήτων.
 3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

 

Την Δευτέρα 28-03-2022 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτή), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13654 ΚΥΑ : «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας».
Η αναγκαιότητα της μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει) είναι τα παρακάτω:

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία:

 

 1. Εισήγηση για αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος:

 

 1. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων που μισθώνει ο Δήμος Φαιστού για το έτος 2022.
 2. Ορισμός επιτροπών δημοπρασιών & επιτροπών εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων για το έτος 2022.
 3. Απευθείας παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Ματάλων – Κόκκινης Άμμου στην ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και παραλίας Καλαμακίου στην ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.
 4. Λήψη απόφασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στην περιοχή Πλατιά Περάματα με πλειοδοτική δημοπρασία (μη όμορες).
 5. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Φαιστού και τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις).
 6. Λήξη σύμβασης εκμίσθωσης διαμορφούμενου χώρου τμήματος του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Μορονίου.
 7. Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Γριά Βρύση της Κοινότητας Μαγαρικαρίου.
 8. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2021 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (231 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg