Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωση) τμημάτων αιγιαλού και παραλιών του Δήμου Φαιστού
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωση) τμημάτων αιγιαλού και παραλιών του Δήμου Φαιστού PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022 12:44

 

Με την Α.Π. 47457 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β') και την 51872 ΕΞ 2021/28/4/2021 τροποποιητική της Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α/26.03.2021), δημοσιεύθηκαν οι έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, λόγω πανδημίας και η τροποποίηση της παρ. 5ο) του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001.

Δεδομένου ότι οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν oλοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως 30/06/2022 σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων με των αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής εν γένει ή επαγγελματίες που επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή της δημοπρασίας, καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι 31/03/2022 ημέρα Πέμπτη - Τρίτη προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης
  2. Πιστοποιητικό περι μη οφειλής στο Δήμο Φαιστού
  3. Φωτοαντίγραφο έναρξης άσκησης επιτηδεύματος
  4. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμοφή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Έλέυθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑΑ.Ε» (www.ktimatologio.gr). Στο απόσπασμα αυτό θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται απο το Νόμιμό Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό). Σε περίπτωση που μέχρι τις 31/03/2022 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού είτε αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας ανάθεσης, ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία είναι αποκλειστική, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες.

 

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο pdf (91.5 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg