Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ανάθεση της Εποπτείας και Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου, σε Δημοτικό Σύμβουλο - Εντεταλμένος Σύμβουλος
Ανάθεση της Εποπτείας και Συντονισμού Συγκεκριμένων Δράσεων του Δήμου, σε Δημοτικό Σύμβουλο - Εντεταλμένος Σύμβουλος PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022 14:50

 

Κοινοποίηση:

 • Πρόεδρο Δ.Σ
 • Γραφεία αντιδημάρχων
 • Γενικός γραμματέας
 • Διευθυντές υπηρεσιών Δήμου

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού, Νικολιδάκης Γρηγόριος έχοντας υπόψη:

 1. την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
 2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.
 3. Την 11805/30-08-2021  δήλωση ανεξαρτητοποίησης  του  Δημοτικού συμβούλου  Πατρικαλάκη  Χαράλαμπου.
 4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε Δημοτικούς συμβούλους.
Αποφασίζει:
 • Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό σύμβουλο Πατρικαλάκη Χαράλαμπο, την εποπτεία και το συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
 1. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κοινωνίας της πληροφορίας.
 2. Τοπικός αναπτυξιακός σχεδιασμός και νέες τεχνολογίες.
 • Εξουσιοδοτείται με την παρούσα απόφαση για την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.
 • Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Σχετικά αρχεία

Αρχείο pdf (185 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg