Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης 2ης 2022 Τακτικής Μικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 2ης 2022 Τακτικής Μικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022 15:26

 

Την Δευτέρα 21-02-2022 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτή), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756 ΚΥΑ: «’Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας».

Η αναγκαιότητα της μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει), είναι τα παρακάτω:

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης
  1. Έναρξη εργασιών του έργου «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού Δήμου Φαιστού».
  2. Εισήγηση για αναγνώριση κύριας και μοναδικής οδού σύνδεσης του οικισμού Φανερωμένης με το Δημοτικό Διαμέρισμα Μοιρών.
  3. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρέματος Κουτσουλίτη εντός οικισμού Φανερωμένης Δήμου Φαιστού».
  4. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Φαιστού έτους 2022.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Α’ Δόσης  έτους 2022 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιοτού.
  2. Εισήγηση για αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
  3. Ακύρωση της 175/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Ισότητας Δήμου Φαιστού και λήψη νέας απόφασης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος
  1. Απόδοση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 2208), που δεν χορηγήθηκαν εντός του έτους 2020, στο δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Φαιστού, αποτιμώμενα σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107), όπως το πρώτο εδάφιο και το τελευταίο εδάφιο αντικαθίστανται από την παρ. 1 και από την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 (Α’197) αντίστοιχα.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος
  1. Έγκριση συνεργασίας με επιχείρηση ανακύκλωσης ειδών ένδυσης και υπόδησης.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (235 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg