Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Κατασκευή του Έργου: "Διαμόρφωση Πλατείας Λιστάρου" Εκτύπωση
Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2021 08:38

Ο Δήμος Φαιστού νομού Ηρακλείου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Διαμόρφωση Πλατείας Λιστάρου εκτιμώμενης αξίας 56.200,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)