Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και Γάλακτος» Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2020 14:32
Ο Δήμος Φαιστού διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία 90.628,83 Ευρώ με το ΦΠΑ.