Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου «Διαμόρφωση Υπόγειων Χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου»
Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου «Διαμόρφωση Υπόγειων Χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου» PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 09:05
Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 89.999,99€.
ΑΔΑΜ: 19PROC004377127 2019-01-25

Σχετικά Αρχεία
01-Διακήρυξη- pdf (480 KB)
02-Έντυπο Οικονομικής Προσφορας-pdf (59,5 KB)
03-Όροι Τιμολογίου Οικοδομικών-pdf (282 KB)
04-Προμέτρηση-pdf (214 ΚΒ)
05-Τεχνική έκθεση-pdf (112 ΚΒ)
06-Άρθα Τιμολογίου-pdf (293 ΚΒ)
07-Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας-pdf (119 KB)
08-Γενικοί Όροι Τιμολογίου Μελέτης-pdf (112 KB)
09-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργου-pdf (436 KB)
10-Όροι Τιμολογίου Ηλεκτρομηχανολογικών-pdf (179 KB)
11-Προϋπολογισμός-pdf (223 KB)
12-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Οικοδομικών-pdf (409 KB)
13-ΤΕΥΔ - word (162 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg