Δράσεις για την Ψυχοκοινωνική Στήριξη των Κατοίκων του Δήμου Φαιστού Εκτύπωση
Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2021 13:17
Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με τη στήριξη του Δήμου Φαιστού υλοποιούν δράσεις για την ψυχοκοινωνική στήριξη των κατοίκων του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης – Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019».
Οι δράσεις θα ξεκινήσουν το Μάρτιο 2021 και θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.

afisa.jpg.jpg