Ορισμός Nέας Ημερομηνίας Συνεδρίασης της Αρμόδιας Επιτροπής, για την Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας με Τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για Δασοπυρόσβεση» Εκτύπωση
Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019 08:59
Ορισμός νέας ημερομηνίας συνεδρίασης της αρμόδιας «Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης», στα πλαίσια διενέργειας και ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΓΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ», λόγω μη απαρτίας των μελών του συλλογικού οργάνου.

 

Σχετικά Αρχεία
Απόφαση Δημάρχου - word (50 KB)