10η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Μάιος 2022 13:29

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10-05-2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού 2ο αξιολόγησης προσφορών για το έργο: συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ζαρού.
 2. Ανάκληση της 25/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και  εκ νέου έγκριση διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση Χώρων Ιεράς Μονής Παναγιάς Καλυβιανής».
 3. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Φαιστού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 4. Παράταση ισχύος προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας του δρόμου πρόσβασης στο γήπεδο Γαλιάς».
 5. Έγκριση χορήγηση παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς Βοριζίων».
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Κατασκευή Μόνιμου Πυροσβεστικού Δικτύου στην Ιερά Μονή Παναγιάς Καλυβιανής".
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Αντικατασταση Γεωτρησης Στην Τκ Γαλιας Θεση «Φτερια».
 8. Έγκριση  απολογισμού  2021 (περιόδου 1-1-2021 μέχρι και την 31-12-2021) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
 9. Έγκριση  απολογισμού  2021 (περιόδου 1-1-2021 μέχρι και την 31-12-2021) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
 10. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 47/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου Τυμπακίου».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (217 KB)