Πρόσκληση Σύγκλησης 4ης 2022 Τακτικής Μεικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022 13:19

 

ΠΡΟΣ:

  1. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.
  2. Προέδρους Κοινοτήτων.
  3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική Μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-04.2022 ΦΕΚ Β’1882) ΚΥΑ.

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής  και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το παρακάτω:

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Φαιστού μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

 

 

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ορφανουδάκης  Εμμανουήλ

 

 

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (206 KB)