Οργανόγραμμα Δήμου Μοιρών Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 01:36

Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μοιρών έχει συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 41/2008 και έχει αποσταλεί αρμοδίως και έλεγχο και δημοσίευση.

Ο νέος ΟΕΥ λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Νέος κώδικας Δήμων και κοινοτήτων Ν. 3584/2007), καθώς και τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν σχετικά με την λειτουργία των ΚΕΠ σε επίπεδο τμήματος εσωτερικής ανταπόκρισης και την υποχρεωτική δημιουργία Δημοτικής αστυνομίας, σε επίπεδο διεύθυνσης.

Υπηρεσίες Υποστήριξης Δημάρχου

Δημοτικές Υπηρεσίες