Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Οργανωτική Δομή Δημοτικοί Φορείς Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μοιρών (Δ.ΕΠ.Α.Μ.)
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μοιρών (Δ.ΕΠ.Α.Μ.) PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 21:27

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μοιρών (Δ.ΕΠ.Α.Μ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και η μορφή της μέχρι και σήμερα είναι Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση με αποκλειστικό μέτοχο το Δήμο Μοιρών. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Δραστηριότητες & Διαδικασίες

  • Διαχείριση του Σφαγείου Μοιρών
  • Συμμετοχή στα Αιολικά Πάρκα Μοιρών
  • Διαχείριση της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς Μοιρών
  • Διοργάνωση και εκτέλεση κάθε είδους Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  • Διαχείριση αίθουσας Πολύκεντρου Δήμου Μοιρών
  • Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Λειτουργία Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Το προσωπικό αποτελείται από 3 υπαλλήλους αορίστου χρόνου (1 ΠΕ Οικονομολόγος και 2 ΔΕ) που εργάζονται στα γραφεία της Επιχείρησης, 1 κοινωνιολόγο στη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (σύμβαση ορισμένου χρόνου) και το προσωπικό του Σφαγείου, το οποίο αριθμεί 19 εργαζομένους που απασχολούνται με συμβάσεις έργου. Η επιχείρηση συνεργάζεται με λογιστή εξωτερικό συνεργάτη.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κυρίως το μηχανολογικό εξοπλισμό του Σφαγείου, αλλά και τα έπιπλα και τη μηχανοργάνωση των γραφείων της Επιχείρησης. Περιλαμβάνονται 5 υπολογιστές, 1 φαξ, 1 εκτυπωτής & 1 φωτοτυπικό στα γραφεία & 2 υπολογιστές, 2 εκτυπωτές και ένα 1 φαξ στο Σφαγείο.

 

Επικοινωνία