Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας (ΚΕΠΕΠ) Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2008 02:56

Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Πόμπιας (ΚΕΠΕΠ) συστάθηκε το 1985 με σκοπό την περίθαλψη ατόμων μέχρι 30 ετών τα οποία πάσχουν από σωματική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση και προέρχονται κατά προτίμηση από τη Κρήτη.

Λειτουργεί στο Τοπικό Διαμέρισμα Πόμπιας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρέχει φροντίδα σε 30 παιδιά.