Τοπικό Διαμέρισμα Περίου Εκτύπωση
Κυριακή, 03 Αύγουστος 2008 22:49

Το Τοπικό Διαμέρισμα Περίου έχει έκταση 4.100 στρέμματα, πληθυσμό 81 κατοίκους και περιλαμβάνει τον οικισμό του Περίου.