Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Τετάρτη, 05 Ιανουάριος 2022 11:29

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852 / 2010 (Α' 87).

Η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται με την επίδειξη:

- Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

- Αρνητικού Διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID - 19 (PCR ή Rapid Test)