Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 11:20

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21-2-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά του πρακτικού Νο 62018 της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
2. Άσκηση ή μη προσφυγής για επιβολή προστίμου για ΣΜΑ αναδασμού Πόμπιας.
3. Έγκριση για την πληρωμή της υπ'αρ. 164/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
4. Έγκριση της με αρ. 46/2018 μελέτης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα»- συγκρότηση της επιτροπής, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου , και των όρων του διαγωνισμού.
5. Έγκριση ανάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ για το έργο «επαύξηση ισχύος στην ηλεκτρική παροχή του γηπέδου Τυμπακίου»

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg