Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 4ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 4ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 04 Φεβρουάριος 2019 00:00
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού για τη κατακύρωση του έργου «Συλλογή δεδομένων - σύσταση φακέλου για τη δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου».
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού 1/30-01-2019 αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών και του πρακτικού 2/31-1-2019 αποσφράγισης και ελέγχου των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, όπως προέκυψαν κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο ««Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», εκτιμώμενης αξίας ποσού των 72.580,58 ευρώ, συνολικής αξίας 89.999,92 ευρώ (ΦΠΑ 24%)
  3. Έγκριση της διαδικασίας διενέργειας, επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης έγκριση των συντασσομένων τευχών, καταρτισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο ¨προμήθεια δυο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου», εκτιμώμενης αξίας ποσό των 32.258,06 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας ποσού 39.999,99 ευρώ ( μαζί με το ΦΠΑ 24%)

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 


 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg